تبدیل psd به HTML

شروع از90000تومان

 • پشتيباني يک ساله از لحاظ فني
 • خدمات پس از فروش مادام العمر با حداقل هزينه
 • تنظيمات اختصاصي هر پست (در صورت وجود مقادير اضافي به غير ازمحتواي پست)
 • کاملا Tableless يا CSS
 • پايينترين حجم با حداکثر سرعت بارگزاري
 • استفاده از سي اس اس 3 جهت زيباسازي گرافيک
 • کاملا Flexible (منوهاي قابل بسط)
 • استفاده از جديدترين امکانات روز وب (جي کوئري، تکنيکهاي HTML و CSS)
 • سفارش

تبدیل psd به HTML5

شروع از120000تومان

 • مطابق با آخرين استاندارد کنسرسيوم وب (کاملا بهينه شده و بدون نقص)
 • خروجي سازگار با انواع مرورگرها - نمايش بدون خطا تا حد امکانگرافيک اختصاصي و انحصاري غير قابل فروش
 • تنظيمات اختصاصي هر پست (در صورت وجود مقادير اضافي به غير ازمحتواي پست)
 • تنظيمات اختصاصي قالب (در صورت لزوم)
 • پايينترين حجم با حداکثر سرعت بارگزاري
 • استفاده از سي اس اس 3 جهت زيباسازي گرافيک
 • کاملا Flexible (منوهاي قابل بسط)
 • استفاده از جديدترين امکانات روز وب (جي کوئري، تکنيکهاي HTML و CSS)
 • سفارش

تبدیل psd به وردپرس

شروع از300000تومان

 • پشتيباني يک ساله از لحاظ فني
 • خدمات پس از فروش مادام العمر با حداقل هزينه
 • تنظيمات اختصاصي هر پست (در صورت وجود مقادير اضافي به غير ازمحتواي پست)
 • کاملا Tableless يا CSS
 • پايينترين حجم با حداکثر سرعت بارگزاري
 • استفاده از سي اس اس 3 جهت زيباسازي گرافيک
 • کاملا Flexible (منوهاي قابل بسط)
 • استفاده از جديدترين امکانات روز وب (جي کوئري، تکنيکهاي HTML و CSS)
 • سفارش

تبدیل PSD به قالب واکنش گرا

220000تومان

 • پشتيباني يک ساله از لحاظ فني
 • خدمات پس از فروش مادام العمر با حداقل هزينه
 • تنظيمات اختصاصي هر پست (در صورت وجود مقادير اضافي به غير ازمحتواي پست)
 • کاملا Tableless يا CSS
 • پايينترين حجم با حداکثر سرعت بارگزاري
 • استفاده از سي اس اس 3 جهت زيباسازي گرافيک
 • کاملا Flexible (منوهاي قابل بسط)
 • استفاده از جديدترين امکانات روز وب (جي کوئري، تکنيکهاي HTML و CSS)
 • سفارش

تبدیل psd به XHTML

شروع از100000تومان

 • پشتيباني يک ساله از لحاظ فني
 • خدمات پس از فروش مادام العمر با حداقل هزينه
 • تنظيمات اختصاصي هر پست (در صورت وجود مقادير اضافي به غير ازمحتواي پست)
 • کاملا Tableless يا CSS
 • پايينترين حجم با حداکثر سرعت بارگزاري
 • استفاده از سي اس اس 3 جهت زيباسازي گرافيک
 • کاملا Flexible (منوهاي قابل بسط)
 • استفاده از جديدترين امکانات روز وب (جي کوئري، تکنيکهاي HTML و CSS)
 • سفارش

تبدیل psd به HTMLResponsive

شروع از130000تومان

 • پشتيباني يک ساله از لحاظ فني
 • خدمات پس از فروش مادام العمر با حداقل هزينه
 • تنظيمات اختصاصي هر پست (در صورت وجود مقادير اضافي به غير ازمحتواي پست)
 • کاملا Tableless يا CSS
 • پايينترين حجم با حداکثر سرعت بارگزاري
 • استفاده از سي اس اس 3 جهت زيباسازي گرافيک
 • کاملا Flexible (منوهاي قابل بسط)
 • استفاده از جديدترين امکانات روز وب (جي کوئري، تکنيکهاي HTML و CSS)
 • سفارش

تبدیل psd به ایمیل قالب

شروع از120000تومان

 • پشتيباني يک ساله از لحاظ فني
 • خدمات پس از فروش مادام العمر با حداقل هزينه
 • تنظيمات اختصاصي هر پست (در صورت وجود مقادير اضافي به غير ازمحتواي پست)
 • کاملا Tableless يا CSS
 • پايينترين حجم با حداکثر سرعت بارگزاري
 • استفاده از سي اس اس 3 جهت زيباسازي گرافيک
 • کاملا Flexible (منوهاي قابل بسط)
 • استفاده از جديدترين امکانات روز وب (جي کوئري، تکنيکهاي HTML و CSS)
 • سفارش

تبدیل PSD به قالب جوملا

شروع از300000تومان

 • پشتيباني يک ساله از لحاظ فني
 • خدمات پس از فروش مادام العمر با حداقل هزينه
 • تنظيمات اختصاصي هر پست (در صورت وجود مقادير اضافي به غير ازمحتواي پست)
 • کاملا Tableless يا CSS
 • پايينترين حجم با حداکثر سرعت بارگزاري
 • استفاده از سي اس اس 3 جهت زيباسازي گرافيک
 • کاملا Flexible (منوهاي قابل بسط)
 • استفاده از جديدترين امکانات روز وب (جي کوئري، تکنيکهاي HTML و CSS)
 • سفارش